Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Gmina Zagórz

Kategoria gminy: miasteczko i małe miasto

Województwo: podkarpackie

Liczba mieszkańców: 13 301

Powrót

Oferta inwestycyjna: Teren 1

Dane adresowe terenu inwestycyjnego

 • Nazwa terenu: OŚRODEK ZDROWIA - NOWY ZAGÓRZ
 • Miejscowość: Zagórz

Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna

 • Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego: 7080 m2
 • Liczba działek składająca się na teren inwestycyjny: 28
 • Rodzaj działki: usługowa
 • Podział powierzchni: Niemożliwy jest podział powierzchni

Numery ewidencyjne i KW działek składających się na teren inwestycyjny

 • Numer ewidencyjny działki 1: 531/2 KW działki 1: 72460
 • Numer ewidencyjny działki 2: 532/2 KW działki 2: 63043
 • Numer ewidencyjny działki 3: 535/2 KW działki 3: 45562
 • Numer ewidencyjny działki 4: 537/6 KW działki 4: 45562
 • Numer ewidencyjny działki 5: 540/7 KW działki 5: 45562
 • Numer ewidencyjny działki 6: 541/6 KW działki 6: 45562
 • Numer ewidencyjny działki 7: 542/9 KW działki 7: 45562
 • Numer ewidencyjny działki 8: 543/13 KW działki 8: 45562
 • Numer ewidencyjny działki 9: 544/15 KW działki 9: 45562
 • Numer ewidencyjny działki 10: 546/8 KW działki 10: 45562
 • Numer ewidencyjny działki 11: 655/2 KW działki 11: 45562
 • Numer ewidencyjny działki 12: 655/3 KW działki 12: 45562
 • Numer ewidencyjny działki 13: 669/3 KW działki 13: 45562
 • Numer ewidencyjny działki 14: 669/4 KW działki 14: 45562
 • Numer ewidencyjny działki 15: 670/1 KW działki 15: 45562
 • Numer ewidencyjny działki 16: 670/2 KW działki 16: 45562
 • Numer ewidencyjny działki 17: 671/1 KW działki 17: 45562
 • Numer ewidencyjny działki 18: 671/2 KW działki 18: 45562
 • Numer ewidencyjny działki 19: 672/1 KW działki 19: 45562
 • Numer ewidencyjny działki 20: 672/2 KW działki 20: 45562
 • Numer ewidencyjny działki 21: 673/1 KW działki 21: 45562
 • Numer ewidencyjny działki 22: 673/2 KW działki 22: 45562
 • Numer ewidencyjny działki 23: 674/1 KW działki 23: 45562
 • Numer ewidencyjny działki 24: 674/2 KW działki 24: 45562
 • Numer ewidencyjny działki 25: 675/1 KW działki 25: 45562
 • Numer ewidencyjny działki 26: 675/2 KW działki 26: 41695
 • Numer ewidencyjny działki 27: 676/1 KW działki 27: 33754
 • Numer ewidencyjny działki 28: 677/1 KW działki 28: 45562
 • Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego: uregulowana
 • Księga wieczysta dostępna w Sądzie Rejonowym w: Sanoku

Rodzaj zabudowań

 • Teren inwestycyjny częściowo zabudowany
  • powierzchnia zabudowy 583.40 m2
  • budynek murowany usługowy o pow. użyt. 1344,20 m2
  • długość budynku: 31,10 m
  • szerokość budynku: 24,60 m

Dostęp do mediów

 • Woda na terenie inwestycyjnym
 • Kanalizacja na terenie inwestycyjnym
 • Gaz w odległości od terenu inwestycyjnego: 30 m
 • Prąd na terenie inwestycyjnym

Droga przy terenie inwestycyjnym

 • Droga krajowa nr 84
 • Droga gminna nr 117468 R ul. Piotra Curie,
  Rodzaj nawierzchni: droga gruntowa > ulepszona

Forma wykorzystania terenu

 • Przeznaczenie terenu:
  • Strefa osadnictwa- różne formy mieszkalnictwa oraz usługi stopnia
  • podstawowego.
  • Strefa Usług- tereny koncentracji usług.
 • Preferowane inwestycje:
  • usługi
  • turystyka
  • gmina jest otwarta na inne propozycje

Cena terenu inwestycyjnego

 • Forma zbycia
  • sprzedaż,
 • Brak informacji o cenie terenu inwestycyjnego
 • Właściciel terenu: Gmina
 • Zgłaszający teren inwestycyjny: Gmina

Osoba do kontaktu

Powrót

Zobacz na mapie

Gmina w obiektywie

Zdjęcie Gmina Zagórz
Zdjęcie Gmina Zagórz
Zdjęcie Gmina Zagórz
Zdjęcie Gmina Zagórz
Zdjęcie Gmina Zagórz
Zdjęcie Gmina Zagórz