Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 

Nagrody

W konkursie gminie mogą zostać wręczone następujące nagrody i wyróżnienia:

Certyfikat GFP 2013Certyfikat, tytuł oraz godło promocyjne "Gmina Fair Play" Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji - przyznawane gminom, które spełniły wymogi konkursu i uzyskały w procesie certyfikacyjnym 72 punkty na 100 możliwych
Złota statuetka GFP 2013Złota Statuetka "Gmina Fair Play" - przyznaje ją Kapituła Konkursu gminom, które w pięciu kolejnych edycjach otrzymały tytuł i certyfikat "Gmina Fair Play"
Diamentowa statuetka GFP 2013Diamentowa Statuetka "Gmina Fair Play" - przyznaje ją Kapituła Konkursu gminom, które w dziesięciu kolejnych edycjach otrzymały tytuł i certyfikat "Gmina Fair Play"
Statuetka GFP 2013Statuetka "Gmina Fair Play" - przyznaje ją Kapituła Konkursu dla najwyżej 3 najlepszych gmin w każdej kategorii konkursowej.
Wyróżnienie GFP 2013Wyróżnienie "Gmina Fair Play" - przyznaje Kapituła Konkursu dla najwyżej 3 gmin szczególnie wyróżniających się w każdej kategorii konkursowej.
Tablica GFP 2013Tablica "Certyfikowana Lokalizacji inwestycji" do umieszczenia w paśmie drogowym, którą otrzymują wszyscy laureaci danej edycji konkursu.
Złota Lokalizacja BiznesuZłota Lokalizacja Biznesu - prawo do używania tego tytułu mają gminy, które przez trzy lata będą spełniały wymagania programu, będą się rozwijały, realizowały zamierzone cele i przedsięwzięcia inwestycyjne, a Kapituła Konkursu przyzna im certyfikat "Gmina Fair Play" w trzech kolejnych edycjach.
Certyfikat GFP 2013 SMRNagroda dla najlepszych menadżerów samorządowych - "Samorządowy Menedżer Roku" 2013 więcej...

Nowe specjalne nagrody tematyczne:

Gminom biorącym udział w konkursie "Gmina Fair Play" 2013 Kapituła może przyznać nowe nagrody tematyczne za:

  • wyróżniającą się inwestycję proekologiczną,
  • skuteczne wsparcie dla rozwoju energii odnawialnej,
  • wspieranie przedsiębiorczości innowacyjnej.