Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Gmina Nowe Ostrowy

Kategoria gminy: wielofunkcyjna gmina wiejska

Województwo: łódzkie

Liczba mieszkańców: 3 767

Powrót

Oferta inwestycyjna: Teren 1

Dane adresowe terenu inwestycyjnego

 • Nazwa terenu: Tereny inwestycyjne
 • Miejscowość: Ostrowy

Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna

 • Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego: 29 ha
 • Liczba działek składająca się na teren inwestycyjny: 2
 • Rodzaj działki: usługowa
 • Podział powierzchni: Możliwy jest podział powierzchni

Numery ewidencyjne i KW działek składających się na teren inwestycyjny

 • Numer ewidencyjny działki 1: 118/1 KW działki 1: LD1Y/00051352/7
 • Numer ewidencyjny działki 2: 127/1 KW działki 2: LD1Y/00051352/7
 • Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego: uregulowana
 • Księga wieczysta dostępna w Sądzie Rejonowym w: Kutnie

Rodzaj zabudowań

 • Teren inwestycyjny niezabudowany

Dostęp do mediów

 • Woda w odległości od terenu inwestycyjnego: 100 m
 • Brak przyłącza na terenie inwestycyjnym
 • Brak przyłącza na terenie inwestycyjnym
 • Prąd w odległości od terenu inwestycyjnego: 100 m

Droga przy terenie inwestycyjnym

 • Droga międzynarodowa E - 75
 • Droga gminna nr ,
  Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia ulepszona > ulepszenie powierzchniowe utrwalenie

Forma wykorzystania terenu

 • Przeznaczenie terenu:
  • usługi komercyjne
  • tereny produkcyjno- składowe
 • Preferowane inwestycje:
  • usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, drobna wytwórczość
  • urządzenia infrastruktury i komunikacji, w tym parkingi
  • obiekty produkcyjne, składy hurtowe, przedsiębiorstwa budowlane
  • przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, inne bazy, zaplecza
  • magazyny związane z obsługą produkcji rolnej

Cena terenu inwestycyjnego

 • Forma zbycia
  • sprzedaż,
  • w drodze przetargu,
 • Brak informacji o cenie terenu inwestycyjnego
 • Właściciel terenu: Skarb Państwa
 • Zgłaszający teren inwestycyjny: Gmina

Osoba do kontaktu

Powrót

Zobacz na mapie

Gmina w obiektywie

Zdjęcie Gmina Nowe Ostrowy
Zdjęcie Gmina Nowe Ostrowy
Zdjęcie Gmina Nowe Ostrowy
Zdjęcie Gmina Nowe Ostrowy
Zdjęcie Gmina Nowe Ostrowy