Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Gmina Nowe Ostrowy

Kategoria gminy: wielofunkcyjna gmina wiejska

Województwo: łódzkie

Liczba mieszkańców: 3 767

Powrót

Oferta inwestycyjna: Teren 2

Dane adresowe terenu inwestycyjnego

 • Nazwa terenu: Tereny inwestycyjne i rekreacyjne
 • Miejscowość: Ostrowy- Cukrownia i Nowe Grodno

Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna

 • Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego: 3 ha
 • Liczba działek składająca się na teren inwestycyjny: 2
 • Rodzaj działki: usługowa
 • Podział powierzchni: Niemożliwy jest podział powierzchni

Numery ewidencyjne i KW działek składających się na teren inwestycyjny

 • Numer ewidencyjny działki 1: 547/1-4 KW działki 1: LD1Y/00056708/3
 • Numer ewidencyjny działki 2: 77/3 KW działki 2: KW 31415
 • Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego: uregulowana
 • Księga wieczysta dostępna w Sądzie Rejonowym w: Kutnie

Rodzaj zabudowań

 • Teren inwestycyjny niezabudowany

Dostęp do mediów

 • Woda na terenie inwestycyjnym
 • Brak przyłącza na terenie inwestycyjnym
 • Brak przyłącza na terenie inwestycyjnym
 • Prąd w odległości od terenu inwestycyjnego: 20 m

Droga przy terenie inwestycyjnym

 • Droga wojewódzka nr 581,
  Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia ulepszona > ulepszenie bitumiczne asfaltowe
 • Droga gminna nr ,
  Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia ulepszona > ulepszenie bitumiczne asfaltowe

Forma wykorzystania terenu

 • Przeznaczenie terenu:
  • rekreacyjno- wypoczynkowe
  • usługi komercyjne
  • tereny- produkcyjno- składowe
 • Preferowane inwestycje:
  • rekreacja i wypoczynek
  • usługi handlu, składy , magazyny, bazy i zaplecza
  • przedsiębiorstwa budowlane, drobna wytwórczość, obiekty produkcyjne
  • gastronomia i rzemiosło
  • urządzenia infastruktury i komunikacji, w tym parkingi

Cena terenu inwestycyjnego

 • Forma zbycia
  • sprzedaż,
  • w drodze przetargu,
  • wieczyste użytkowanie,
 • Brak informacji o cenie terenu inwestycyjnego
 • Właściciel terenu: Gmina
 • Zgłaszający teren inwestycyjny: Gmina

Osoba do kontaktu

Powrót

Zobacz na mapie

Gmina w obiektywie

Zdjęcie Gmina Nowe Ostrowy
Zdjęcie Gmina Nowe Ostrowy
Zdjęcie Gmina Nowe Ostrowy
Zdjęcie Gmina Nowe Ostrowy
Zdjęcie Gmina Nowe Ostrowy