Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Gmina Międzylesie

Kategoria gminy: miasteczko i małe miasto

Województwo: dolnośląskie

Liczba mieszkańców: 7 523

Powrót

Oferta inwestycyjna: Teren 2

Dane adresowe terenu inwestycyjnego

 • Nazwa terenu: Międzylesie, dz. 190/6
 • Miejscowość: Międzylesie

Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna

 • Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego: 6306 m2
 • Liczba działek składająca się na teren inwestycyjny: 1
 • Rodzaj działki: przemysłowa
 • Podział powierzchni: Niemożliwy jest podział powierzchni

Numery ewidencyjne i KW działek składających się na teren inwestycyjny

 • Numer ewidencyjny działki 1: 190/6 KW działki 1: 77116
 • Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego: uregulowana
 • Księga wieczysta dostępna w Sądzie Rejonowym w: Kłodzku

Rodzaj zabudowań

 • Teren inwestycyjny niezabudowany

Dostęp do mediów

 • Woda w odległości od terenu inwestycyjnego: 500 m
 • Kanalizacja w odległości od terenu inwestycyjnego: 800 m
 • Brak przyłącza na terenie inwestycyjnym
 • Prąd w odległości od terenu inwestycyjnego: 800 m

Forma wykorzystania terenu

 • Przeznaczenie terenu:
  • tereny zabudowy usług
  • tereny zabudowy produkcyjnej
  • urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca park
  • obiekty małej architektury,
  • zieleń urządzona,
 • Preferowane inwestycje:
  • handel hurtowy
  • rodukcja rolnicza, spożywcza i drzewna (tartaki obróbka drewna)
  • obiekty handlu i gastronomi

Cena terenu inwestycyjnego

 • Forma zbycia
  • sprzedaż,
  • w drodze przetargu,
 • Brak informacji o cenie terenu inwestycyjnego
 • Właściciel terenu: Gmina
 • Zgłaszający teren inwestycyjny: Gmina

Osoba do kontaktu

 • Ewa Siwek
 • Stanowisko: Inspektor Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
 • Telefon, nr kierunkowy: 74 nr: 812-63-27
 • Faks, nr kierunkowy: 74 nr: 812-61-26
 • E-mail: urzad@miedzylesie.pl
 • Strona internetowa: www.miedzylesie.pl

Powrót

Zobacz na mapie

Gmina w obiektywie

Zdjęcie Gmina Międzylesie
Zdjęcie Gmina Międzylesie
Zdjęcie Gmina Międzylesie
Zdjęcie Gmina Międzylesie
Zdjęcie Gmina Międzylesie
Zdjęcie Gmina Międzylesie
Zdjęcie Gmina Międzylesie
Zdjęcie Gmina Międzylesie