Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Gmina Oleśnica

Kategoria gminy: wielofunkcyjna gmina wiejska

Województwo: dolnośląskie

Liczba mieszkańców: 12 367

Powrót

Oferta inwestycyjna: Teren 2

Dane adresowe terenu inwestycyjnego

 • Nazwa terenu: Cieśle dz. nr 57/12
 • Miejscowość: Cieśle

Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna

 • Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego: 23 ha
 • Liczba działek składająca się na teren inwestycyjny: 1
 • Rodzaj działki: inny gospodarczo przemysłowa
 • Podział powierzchni: Możliwy jest podział powierzchni

Numery ewidencyjne i KW działek składających się na teren inwestycyjny

 • Numer ewidencyjny działki 1: 57/12 KW działki 1: WR1E/00080067/5
 • Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego: uregulowana
 • Księga wieczysta dostępna w Sądzie Rejonowym w: Oleśnicy

Rodzaj zabudowań

 • Teren inwestycyjny niezabudowany

Dostęp do mediów

 • Woda w odległości od terenu inwestycyjnego: 500 m
 • Brak przyłącza na terenie inwestycyjnym
 • Gaz w odległości od terenu inwestycyjnego: 500 m
 • Prąd w odległości od terenu inwestycyjnego: 500 m

Forma wykorzystania terenu

 • Przeznaczenie terenu:
  • gospodarczo przemysłowa
 • Preferowane inwestycje:
  • zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego

Cena terenu inwestycyjnego

 • Forma zbycia
  • sprzedaż,
 • Brak informacji o cenie terenu inwestycyjnego
 • Właściciel terenu: Skarb Państwa
 • Zgłaszający teren inwestycyjny: Gmina

Osoba do kontaktu

Powrót

Zobacz na mapie

Gmina w obiektywie

Zdjęcie Gmina Oleśnica
Zdjęcie Gmina Oleśnica
Zdjęcie Gmina Oleśnica
Zdjęcie Gmina Oleśnica
Zdjęcie Gmina Oleśnica
Zdjęcie Gmina Oleśnica
Zdjęcie Gmina Oleśnica
Zdjęcie Gmina Oleśnica