Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Gmina Oleśnica

Kategoria gminy: wielofunkcyjna gmina wiejska

Województwo: dolnośląskie

Liczba mieszkańców: 12 367

Powrót

Oferta inwestycyjna: Teren 3

Dane adresowe terenu inwestycyjnego

 • Nazwa terenu: Cieśle dz. nr 54/2
 • Miejscowość: Cieśle

Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna

 • Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego: 4138 m2
 • Liczba działek składająca się na teren inwestycyjny: 1
 • Rodzaj działki: inny gospodarczo przemysłowa
 • Podział powierzchni: Możliwy jest podział powierzchni

Numery ewidencyjne i KW działek składających się na teren inwestycyjny

 • Numer ewidencyjny działki 1: 54/2 KW działki 1: WR1E/00087263/8
 • Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego: uregulowana
 • Księga wieczysta dostępna w Sądzie Rejonowym w: Oleśnicy

Rodzaj zabudowań

 • Teren inwestycyjny niezabudowany

Dostęp do mediów

 • Woda w odległości od terenu inwestycyjnego: 100 m
 • Brak przyłącza na terenie inwestycyjnym
 • Gaz w odległości od terenu inwestycyjnego: 100 m
 • Prąd w odległości od terenu inwestycyjnego: 100 m

Forma wykorzystania terenu

 • Przeznaczenie terenu:
  • tereny aktywizacji gospodarczej- przemysł, bazy, składy
 • Preferowane inwestycje:
  • zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego

Cena terenu inwestycyjnego

 • Forma zbycia
  • dzierżawa,
  • sprzedaż,
  • w drodze przetargu,
 • Brak informacji o cenie terenu inwestycyjnego
 • Właściciel terenu: Gmina
 • Zgłaszający teren inwestycyjny: Gmina

Osoba do kontaktu

Powrót

Zobacz na mapie

Gmina w obiektywie

Zdjęcie Gmina Oleśnica
Zdjęcie Gmina Oleśnica
Zdjęcie Gmina Oleśnica
Zdjęcie Gmina Oleśnica
Zdjęcie Gmina Oleśnica
Zdjęcie Gmina Oleśnica
Zdjęcie Gmina Oleśnica
Zdjęcie Gmina Oleśnica