Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 

Plan Działań PR

Plan działań PR
dla gmin/miast uczestniczących w konkursie
"Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji

Lp.CzasDziałania
1.Po złożeniu deklaracji uczestnictwa w konkursie, przez cały proces weryfikacji, do Gali Finałowej (wrzesień).1. Umieszczenie informacji o uczestnictwie gminy (miasta) w konkursie "Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji":
 • w bieżących informacjach o gminie (mieście);
 • w prezentacjach o gminie;
 • w Internecie;
 • w reklamach prasowych;
 • w artykułach sponsorowanych;
 • w reklamie TV;
 • na bilbordach, banerach reklamowych.
2. Poinformowanie o udziale w konkursie głównych i potencjalnych inwestorów oraz innych istotnych z punktu widzenia urzędu instytucji i organizacji. 3. Informowanie o udziale w konkursie władz regionalnych i wojewódzkich. 4. Przekazywanie informacji o udziale w konkursie przez przedstawicieli urzędu we wszelkich wystąpieniach publicznych
2.Po złożeniu deklaracji przystąpienia, najpóźniej do końca kwietnia.Poinformowanie o przystąpieniu do konkursu "Gmina Fair Play" i poddaniu się weryfikacji:
 • wysłanie informacji prasowych do mediów (prasa, radio, TV);
 • wysłanie informacji do głównych i potencjalnych inwestorów oraz innych istotnych z punktu widzenia urzędu instytucji i organizacji;
 • wysłanie informacji do władz regionalnych i wojewódzkich;
 • poinformowanie o przystąpieniu do programu wszystkich pracowników urzędu.
3.I połowa czerwca - po otrzymaniu z biura konkursu pisemnej informacji o zakwalifikowaniu gminy (miasta) do II etapu konkursu.Poinformowanie o zakwalifikowaniu gminy (miasta) do II etapu konkursu "Gmina Fair Play":
 • wysłanie informacji prasowych do mediów (prasa, radio, TV);
 • wysłanie informacji do głównych i potencjalnych inwestorów oraz innych istotnych z punktu widzenia urzędu instytucji i organizacji;
 • wysłanie informacji do władz regionalnych i wojewódzkich;
 • poinformowanie wszystkich pracowników urzędu.
4.Czerwiec/lipiec/sierpień.1. Poinformowanie wszystkich pracowników urzędu o planowanym audycie w gminie (mieście) wraz z podaniem dokładnej daty i godziny (w szczególności poinformowanie osób, które spotkają się z audytorem, tj. wójt (burmistrz, prezydent), przedstawiciel wydziału inwestycji, przedstawiciele wydziałów obsługujących inwestorów, przedstawiciel wydziału promocji, osoba odpowiedzialna za udział gminy w konkursie.

2. Poinformowanie mediów o planowanym audycie w urzędzie (podanie daty, godziny i miejsca) oraz zaproszenie do udziału w spotkaniu.
5.Wrzesień - po otrzymaniu z biura konkursu pisemnej informacji o uzyskaniu tytułu i certyfikatu "Gmina Fair Play".1. Poinformowanie o uzyskaniu certyfikatu i tytułu "Gmina Fair Play":
 • wysłanie informacji prasowych do mediów (prasa, radio, TV);
 • wysłanie informacji do głównych i potencjalnych inwestorów oraz innych istotnych z punktu widzenia urzędu instytucji i organizacji;
 • wysłanie informacji do władz regionalnych i wojewódzkich;
 • poinformowanie wszystkich pracowników urzędu.
2. Informowanie o uzyskaniu tytułu i certyfikatu "Gmina Fair Play" we wszelkich wystąpieniach publicznych.
6.Po otrzymaniu pisemnej informacji z biura konkursu o uzyskaniu tytułu i certyfikatu "Gmina Fair Play".Umieszczanie logo "Gmina Fair Play":
 • na materiałach urzędowych, np.: papierze listowym, kopertach, wizytówkach;
 • w materiałach reklamowych, np.: folderach, katalogach, biuletynach, kalendarzach, akcesoriach promocyjno-reklamowych (długopisy, parasole, kubki, koszulki i inne);
 • w prezentacjach o gminie/mieście (filmy VHS, DVD, CD);
 • w Internecie (logo, certyfikat oraz inne uzyskane nagrody; listy gratulacyjne, zdjęcia z gal finałowych):
  • w reklamach prasowych,
  • w artykułach sponsorowanych,
  • w reklamie TV,
 • na bilbordach, banerach reklamowych;
 • na budynku urzędu;
 • umieszczenie tablicy "Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji" przy wszystkich drogach dojazdowych do gminy.

Powrót