Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Miasto i Gmina Mszczonów

Kategoria gminy: miasteczko i małe miasto

Województwo: mazowieckie

Liczba mieszkańców: 11 458

Powrót

Tereny inwestycyjne

 • Obszar gminy: 152 km2
 • Tereny zurbanizowane: 1 744 ha
 • Tereny rolnicze: 10 939 ha
 • Tereny leśne: 2 507 ha
 • Tereny inwestycyjne w gminie:
  • Gminne tereny inwestycyjne: 19 ha
  • Prywatne/instytucjonalne tereny inwestycyjne: 1210 ha
  • Tereny inwestycyjne z aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego 954 ha
  • Tereny inwestycyjne bez aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego – szacunek 260 ha
 • Preferencje inwestycyjne gminy:
  • czysta produkcja
  • sklepy detaliczne
  • usługi biznesowe
  • obiekty turystyczne
  • infrastruktura okołoturystyczna
  • edukacja
  • usługi zdrowotne
  • centra logistyczne

Zobacz na mapie

Gmina w obiektywie

Zdjęcie Miasto i Gmina Mszczonów
Zdjęcie Miasto i Gmina Mszczonów
Zdjęcie Miasto i Gmina Mszczonów
Zdjęcie Miasto i Gmina Mszczonów
Zdjęcie Miasto i Gmina Mszczonów
Zdjęcie Miasto i Gmina Mszczonów