Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Gmina Narewka

Kategoria gminy: gmina turystyczna

Województwo: podlaskie

Liczba mieszkańców: 3 886

Powrót

Tereny inwestycyjne

 • Obszar gminy: 339 km2
 • Tereny zurbanizowane: 550 ha
 • Tereny rolnicze: 10 118 ha
 • Tereny leśne: 22 700 ha
 • Tereny inwestycyjne w gminie:
  • Gminne tereny inwestycyjne: 350 ha
  • Prywatne/instytucjonalne tereny inwestycyjne: 0 ha
  • Tereny inwestycyjne z aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego 350 ha
  • Tereny inwestycyjne bez aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego – szacunek 75 ha
 • Preferencje inwestycyjne gminy:
  • sklepy detaliczne
  • obiekty turystyczne
  • infrastruktura okołoturystyczna
  • edukacja
  • usługi zdrowotne
  • składy handlowe, uslugi., obiekty gastronomiczne, infrastruktura turystyczna

Zobacz na mapie

Gmina w obiektywie

Zdjęcie Gmina Narewka
Zdjęcie Gmina Narewka
Zdjęcie Gmina Narewka
Zdjęcie Gmina Narewka
Zdjęcie Gmina Narewka
Zdjęcie Gmina Narewka
Zdjęcie Gmina Narewka
Zdjęcie Gmina Narewka