Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Miasto i Gmina Gołańcz

Kategoria gminy: miasteczko i małe miasto

Województwo: wielkopolskie

Liczba mieszkańców: 8 629

Powrót

Źródła informacji o gminie

  • strona internetowa gminy:
    • w wersji polskiej
  • oferta inwestycyjna gminy dostępna:
    • na stronie internetowej gminy
  • Centrum Wspierania Informacji Inwestycyjnej utworzonego w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, do którego należy Miasto i Gmina Gołańcz.Celem jest aktywizacja gospodarcza regionu, pośredniczenie w przekazywaniu informacji między samorządami,wsparcie działań promocyjnych członków Stowarzyszenia , gromadzenie danych od samorządów i przedsiębiorców o: - potencjalnych inwestycjach możliwych do zrealizowania na terenie miasta/gminy,wolnych terenach inwestycyjnych,sprzedaży / wynajmie nieruchomości komercyjnych - o aktualnych możliwościach wynajmu oraz ogłoszeniach o sprzedaży atrakcyjnych terenów i nieruchomości pod inwestycje,stosowanych ulgach, preferencjach dla inwestorów.

Zobacz na mapie

Gmina w obiektywie

Zdjęcie Miasto i Gmina Gołańcz
Zdjęcie Miasto i Gmina Gołańcz
Zdjęcie Miasto i Gmina Gołańcz
Zdjęcie Miasto i Gmina Gołańcz