Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Gmina Płużnica

Kategoria gminy: wielofunkcyjna gmina wiejska

Województwo: kujawsko-pomorskie

Liczba mieszkańców: 5 000

Powrót

Tereny inwestycyjne

 • Obszar gminy: 119 km2
 • Tereny zurbanizowane: 336 ha
 • Tereny rolnicze: 10 536 ha
 • Tereny leśne: 404 ha
 • Tereny inwestycyjne w gminie:
  • Gminne tereny inwestycyjne: 24 ha
  • Prywatne/instytucjonalne tereny inwestycyjne: 115 ha
  • Tereny inwestycyjne z aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego 14 ha
  • Tereny inwestycyjne bez aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego – szacunek 125 ha
 • Preferencje inwestycyjne gminy:
  • czysta produkcja
  • usługi biznesowe
  • nowoczesne rolnictwo
  • obiekty turystyczne
  • infrastruktura okołoturystyczna
  • edukacja
  • usługi zdrowotne
  • centra logistyczne
  • centra badawczo-rozwojowe
  • Przetwórstwo rolno-spożywcze, OZE, logistyka, mieszkalnictwo

Zobacz na mapie

Gmina w obiektywie

Zdjęcie Gmina Płużnica