Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Gmina Kargowa

Kategoria gminy: miasteczko i małe miasto

Województwo: lubuskie

Liczba mieszkańców: 5 790

Powrót

Usługi i wsparcie dla biznesu

 • punkt obsługi inwestora: NIE
 • Miasto nie posiada certyfikat ISO

Informacja o możliwościach inwestowania w gminie

 • Komórki w urzędzie miasta/gminy odpowiedzialne za inwestycje biznesowe:
  • Referat inwestycji, funduszy Unii Europejskiej i promocji
  • Referat gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska
 • pomoc w znalezieniu działki budowlanej lub nieruchomości do nabycia
 • pomoc w negocjacjach z dostawcami mediów technicznych (gaz, prąd, woda, kanalizacja itp.)
 • pomoc w negocjacjach z właścicielami gruntów prywatnych
 • pomoc w naborze pracowników
 • Starostwo Powiatowe/Delegatura Starostwa wydająca pozwolenia budowlane w gminie
 • Indywidualna obsługa inwestycyjna biznesu (opiekun inwestora)
 • uzbrajanie działek na potrzeby inwestora (biznesu)
  • Przedsiębiorca podejmujący działalność na terenach włączonych do KSSSE uprawniony jest do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym CIT z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy
 • Organizacje przedsiębiorców i NGO:
  • Unia Gospodarcza
  • Zrzeszenie Kupców Miasta i Gminy
  • Stowarzyszenie Pracodawców Miasta i Gminy
  • Społeczna Rada Gospodarcza
  • Lubuski Klub Turystyczny "Agroś"
 • Inne formy informacji o gminie:
  • Teren inwestycyjny przy ul. Sportowej został objęty Kostrzyńsko - Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i stał się nierozerwalnym elementem tej oferty. Daje to możliwość intensyfikowania działań marketingowo - promocyjnych zmierzających do zagospodarowania tych terenów poprzez poszukiwanie inwestorów zainteresowanych Kargową. Ponadto oferta inwestycyjna znajduje się na stronach internetowych: Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie, Centrum Obsługi Inwestora w Agencji Restrukturyzacji Rolnej w Zielonej Górze, Biura konkursu Gmina Fair Play. Oferta inwestycyjna i informacje o gminie umieszczone są w folderze inwestycyjnym, przestawione w formie filmu promocyjnego. Szczegółowa oferta inwestycyjna znajduje się na stronie internetowej Kargowej, na płycie CD,na pendrive oraz na mapie poglądowej w urzędzie.

Zobacz na mapie

Gmina w obiektywie

Zdjęcie Gmina Kargowa
Zdjęcie Gmina Kargowa
Zdjęcie Gmina Kargowa