Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Gmina Iława

Kategoria gminy: gmina turystyczna

Województwo: warmińsko-mazurskie

Liczba mieszkańców: 12 695

Powrót

Infrastruktura techniczna gminy

  • sieć elektryczna
    • Pokrycie całkowitego obszaru gminy: 100%
    • Pokrycie terenów inwestycyjnych gminy: 100%
  • sieć telekomunikacyjna
    • Pokrycie całkowitego obszaru gminy: 100%
    • Pokrycie terenów inwestycyjnych gminy: 100%
  • dostęp do Internetu
    • sieć szerokopasmowa
    • darmowe WiFi w wydzielonych strefach
    • centra internetowe - darmowy dostęp do Internetu dla mieszkańców/dzieci i młodzieży/seniorów/bezrobotnych
  • gaz ziemny
    • Pokrycie całkowitego obszaru gminy: 5%
    • Pokrycie terenów inwestycyjnych gminy: 0%
  • dostawa wody
    • Pokrycie całkowitego obszaru gminy: 100%
    • Pokrycie terenów inwestycyjnych gminy: 100%
  • oczyszczanie ścieków
    • Pokrycie całkowitego obszaru gminy: 70%
    • Pokrycie terenów inwestycyjnych gminy: 0%

Zobacz na mapie

Gmina w obiektywie

Zdjęcie Gmina Iława
Zdjęcie Gmina Iława
Zdjęcie Gmina Iława
Zdjęcie Gmina Iława
Zdjęcie Gmina Iława
Zdjęcie Gmina Iława
Zdjęcie Gmina Iława
Zdjęcie Gmina Iława