Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Gmina Kozienice

Kategoria gminy: średnie miasto

Województwo: mazowieckie

Liczba mieszkańców: 31 235

Powrót

Usługi i wsparcie dla biznesu

 • punkt obsługi inwestora: TAK
 • Miasto nie posiada certyfikat ISO

Informacja o możliwościach inwestowania w gminie

 • Komórki w urzędzie miasta/gminy odpowiedzialne za inwestycje biznesowe:
  • Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska - geodezja, warunki zabudowy, gospodarka nieruchomościami
  • Wydział Finansowo - Budżetowy - podatki i opłaty gminne
  • Wydział Polityki Społecznej - działalność gospodarcza
  • Wydział inwestycji - infrastruktura techniczna, drogowa
  • Zespół ds. rozwoju lokalnego - oferta inwestycyjna
 • pomoc w znalezieniu działki budowlanej lub nieruchomości do nabycia
 • pomoc w negocjacjach z dostawcami mediów technicznych (gaz, prąd, woda, kanalizacja itp.)
 • pomoc w negocjacjach z właścicielami gruntów prywatnych
 • porada prawna pierwszego kontaktu
 • pomoc w naborze pracowników
 • Starostwo Powiatowe/Delegatura Starostwa wydająca pozwolenia budowlane w gminie
 • Indywidualna obsługa inwestycyjna biznesu (opiekun inwestora)
 • uzbrajanie działek na potrzeby inwestora (biznesu)
 • współfinasowanie inwestycji w infrastrukturę tech. dokonanych przez firmę (zakres do uzgodnienia)
 • ulgi podatkowe:
  • wg Uchwały Rady Miast/Gminy
  • ulgi podatkowe zwłaszcza w podatkach od nieruchomości (od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działaności gospodarczej)
  • preferencje polegajace na całkowitym lub częściowym zwalnianiu z podatku od nieruchomości przez okres kilku lat dla nowoutworzonej działalności
  • w przygotowywaniu procesu inwestycyjnego, pozyskiwaniu uzgodnień i pozwoleń
  • w opracowywaniu nowych i aktualizacji obowiązujacych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów o przeznaczeniu inwestycyjnym
  • rozbudowa infrastruktury technicznej
 • Punkt obsługi inwestora
 • Punkt Informacji Turystycznej
 • Organizacje przedsiębiorców i NGO:
  • Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców
  • Cech Rzemiosł Różnych

Zobacz na mapie

Gmina w obiektywie

Zdjęcie Gmina Kozienice
Zdjęcie Gmina Kozienice
Zdjęcie Gmina Kozienice
Zdjęcie Gmina Kozienice
Zdjęcie Gmina Kozienice
Zdjęcie Gmina Kozienice
Zdjęcie Gmina Kozienice
Zdjęcie Gmina Kozienice