Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Gmina Lesznowola

Kategoria gminy: wielofunkcyjna gmina wiejska

Województwo: mazowieckie

Liczba mieszkańców: 20 797

Powrót

Tereny inwestycyjne

 • Obszar gminy: 69 km2
 • Tereny zurbanizowane: 948 ha
 • Tereny rolnicze: 4 684 ha
 • Tereny leśne: 843 ha
 • Tereny inwestycyjne w gminie:
  • Gminne tereny inwestycyjne: 28 ha
  • Prywatne/instytucjonalne tereny inwestycyjne: 0 ha
  • Tereny inwestycyjne z aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego 28 ha
  • Tereny inwestycyjne bez aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego – szacunek 0 ha
 • Preferencje inwestycyjne gminy:
  • sklepy detaliczne
  • centra handlowe
  • usługi biznesowe
  • obiekty turystyczne
  • infrastruktura okołoturystyczna
  • edukacja
  • usługi zdrowotne
  • centra logistyczne
  • centra badawczo-rozwojowe

Zobacz na mapie

Gmina w obiektywie

Zdjęcie Gmina Lesznowola
Zdjęcie Gmina Lesznowola
Zdjęcie Gmina Lesznowola
Zdjęcie Gmina Lesznowola
Zdjęcie Gmina Lesznowola
Zdjęcie Gmina Lesznowola
Zdjęcie Gmina Lesznowola