Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Gmina Lesznowola

Kategoria gminy: wielofunkcyjna gmina wiejska

Województwo: mazowieckie

Liczba mieszkańców: 20 797

Powrót

Usługi i wsparcie dla biznesu

 • punkt obsługi inwestora: NIE
 • Gmina posiada certyfikat ISO

Informacja o możliwościach inwestowania w gminie

 • Komórki w urzędzie miasta/gminy odpowiedzialne za inwestycje biznesowe:
  • Referat Przygotowania i Realizaji Inwestycji
  • Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
  • Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  • Wójt Gminy Lesznowola
  • Zastępca Wójta Gminy Lesznowola
 • pomoc w znalezieniu działki budowlanej lub nieruchomości do nabycia
 • pomoc w negocjacjach z dostawcami mediów technicznych (gaz, prąd, woda, kanalizacja itp.)
 • porada prawna pierwszego kontaktu
 • Starostwo Powiatowe/Delegatura Starostwa wydająca pozwolenia budowlane w gminie
 • Indywidualna obsługa inwestycyjna biznesu (opiekun inwestora)
 • uzbrajanie działek na potrzeby inwestora (biznesu)
 • współfinasowanie inwestycji w infrastrukturę tech. dokonanych przez firmę (zakres do uzgodnienia)
 • ulgi podatkowe:
  • wg Uchwały Rady Miast/Gminy
  • ustalane indywidualnie
 • Inne:
  • W trakcie trwania procesu inwestycyjnego pomoc w przygotowaniu dokumentów świadczona przez pracowników Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji.
  • Na Kancelarii Urzędu Gminy dostępne są wszystkie druki i formularze w wersji tradycyjnej (papierowej), a na stronie internetowej Urzędu w formie elektronicznej - interaktywne druki do pobrania.
  • W Urzędzie Gminy nie ma jednego Punktu Obsługi Inwestora, natomiast pracownicy merytoryczni poszczególnych referatów udzielają porad i informacji w zakresie swoich obowiązków. Na terenie Urzędu znajdują się Wydziały Architektoniczno-Budowlany oraz Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego.
  • Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz zakładania własnej działalności gospodarczej.
  • Wieloletnia i stała współpraca z Mazowieckim Związkiem Pracodawców w Gminie Lesznowola, który zrzesza pracodawców z terenu gminy i działa od 2000 roku.
 • Organizacje przedsiębiorców i NGO:
  • Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola (działający od 12 lat)
 • Inne formy informacji o gminie:
  • 3 filmy promocyjne o Gminie Lesznowola wydane na płytach DVD w dwóch oraz trzech wersjach językowych. Organizacja konferencji z udziałem dziennikarzy polonijnych, przyjmowanie delegacji zagranicznych - z Ukrainy, Belgii i Francji, Izraela.

Zobacz na mapie

Gmina w obiektywie

Zdjęcie Gmina Lesznowola
Zdjęcie Gmina Lesznowola
Zdjęcie Gmina Lesznowola
Zdjęcie Gmina Lesznowola
Zdjęcie Gmina Lesznowola
Zdjęcie Gmina Lesznowola
Zdjęcie Gmina Lesznowola