Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 

Przykład 10: torba papierowa