Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 

Możliwość wykorzystania znaku "Gmina Fair Play"

Możliwość wykorzystania znaku "Gmina Fair Play"

1. Wykorzystanie certyfikatu i znaku "Gmina Fair Play" w działaniach PR:

1.1. Poinformowanie głównych mediów, tj. prasy, radia, TV (branżowych, lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich) o udziale w programie:

 • po przystąpieniu do konkursu,
 • po zakwalifikowaniu się do II etapu,
 • po zakończeniu edycji.

Możliwe formy:

 • konferencja prasowa w urzędzie gminy, miasta;
 • przesłanie informacji prasowej do konkretnych redakcji (faksem, e-mailem);
 • kontakt bezpośredni (spotkania indywidualne z dziennikarzami, rozmowy telefoniczne).

1.2. Poinformowanie o udziale w konkursie głównych i potencjalnych inwestorów oraz innych istotnych z punktu widzenia urzędu instytucji i organizacji (organizacje przedsiębiorców, kluby biznesu, organizacje pracodawców, agencje rządowe wspierające władze samorządowe, itp.):

 • po przystąpieniu do konkursu,
 • po zakwalifikowaniu się do II etapu,
 • po zakończeniu edycji.

Możliwe formy:

 • przesłanie listu z informacją,
 • kontakt bezpośredni (spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne, konferencje prasowe).

1.3. Poinformowanie o udziale w programie władz regionalnych i wojewódzkich:

 • po przystąpieniu do konkursu;
 • po zakwalifikowaniu się do II etapu;
 • po zakończeniu edycji.

Możliwe formy:

 • przesłanie listu z informacją;
 • kontakt bezpośredni (spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne).

1.4. Poinformowanie wszystkich pracowników urzędu o udziale w konkursie oraz przejściu kolejnych etapów.

1.5. Przekazywanie informacji o uzyskaniu tytułu i certyfikatu "Gmina Fair Play" przez przedstawicieli urzędu we wszelkich wystąpieniach publicznych.

1.6. Wyeksponowanie w urzędzie certyfikatu "Gmina Fair Play" tak, aby petenci, pracownicy oraz inne osoby pojawiające się w urzędzie, mogły go zobaczyć (istnieje możliwość wyprodukowania większej liczby certyfikatów/tablic w porozumieniu z organizatorami programu).

2. Wykorzystanie znaku "Gmina Fair Play" w reklamie i promocji:

2.1. Działania promocyjne. Umieszczanie logo "Gmina Fair Play":

 • na materiałach urzędowych, np.: papierze listowym, kopertach, wizytówkach;
 • w materiałach reklamowych, np.: folderach, katalogach, biuletynach, kalendarzach, akcesoriach promocyjno-reklamowych (długopisy, parasole, kubki, koszulki i inne);
 • w prezentacjach o gminie/mieście (filmy VHS, DVD, CD);
 • w Internecie (logo, certyfikat oraz inne uzyskane nagrody; listy gratulacyjne, zdjęcia z gal finałowych);
 • umieszczenie tablicy "Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji" przy wszystkich drogach dojazdowych do gminy
 • umieszczenie tablicy "Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji" na budynku urzędu.

2.2. Działania reklamowe. Umieszczanie logo "Gmina Fair Play":

 • w reklamach prasowych,
 • w artykułach sponsorowanych,
 • w reklamie TV,
 • na bilbordach, banerach reklamowych.

3. Wykorzystanie znaku "Gmina Fair Play" w kontaktach z inwestorami:

 • informowanie o uzyskanym tytule i certyfikacie "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji podczas bezpośrednich negocjacji i rozmów z obecnymi i potencjalnymi inwestorami;
 • umieszczanie logo "Gmina Fair Play" w ofertach inwestycyjnych;
 • załączanie kopii certyfikatu "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji do ofert inwestycyjnych;
 • eksponowanie certyfikatu i logo "Gmina Fair Play" na stoiskach wystawienniczych w trakcie targów, szkoleń, warsztatów, konferencji tematycznych, spotkań urzędowych (spotkania świąteczne, karnawałowe, jubileuszowe, z okazji szczególnych osiągnięć przedstawicieli urzędu, gminy, mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców i organizacji itp.).

Przykłady wykorzystania logo "Gmina Fair Play"

Przykład 1: oferty terenów pod inwestycje,
Przykład 2: mapa,
Przykład 3: ulotka reklamowa,
Przykład 4: artykuły prasowe,
Przykład 5: prezentacja CD,
Przykład 6: koperta,
Przykład 7: wizytówka,
Przykład 8: kubek
Przykład 9: teczka
Przykład 10: torba papierowa
Przykład 11: kalendarz
Przykład 12: strony internetowe

Powrót