Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 

Przykład 8: kubek