Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Gmina Gostycyn

Kategoria gminy: gmina wiejska agro

Województwo: kujawsko-pomorskie

Liczba mieszkańców: 5 337

Powrót

Położenie, dostępność transportowa gminy

 • Najbliższy międzynarodowy port lotniczy: Bydgoszcz
  odległość: 50 km
 • Najbliższy regionalny port lotniczy: Bydgoszcz
  odległość: 50 km
 • Najważniejsze bezpośrednie połączenia kolejowe:
  • Warszawa, odległość: 50 km
  • Berlin, odległość: 50 km
  • Kraków, odległość: 50 km
 • Odległość do istniejącej lub planowanej (do 2016 r.) autostrady lub drogi ekspresowej: Autostrada A1 Nowe Marzy, odległość: 64 km
 • Dostępność drogowa gminy:
  • drogi dla ciężkiego ruchu towarowego
  • drogi dla lekkiego ruchu towarowego

Zobacz na mapie