Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Gmina Gostycyn

Kategoria gminy: gmina wiejska agro

Województwo: kujawsko-pomorskie

Liczba mieszkańców: 5 337

Powrót

Koszty lokalne (podatki i opłaty)

 • Podatki od gruntów:
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (od 1m2 powierzchni): 0,72 PLN
  • pozostałych (od 1m2 powierzchni): 0,45 PLN
 • Podatki od budynków lub ich części:
  • mieszkalnych (od 1m2 powierzchni użytkowej): 0,63 PLN
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (od 1m2 powierzchni użytkowej): 14,30 PLN
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych: 4,63 PLN
  • pozostałych (od 1m2 powierzchni): 7,66 PLN
 • Opłaty za media techniczne
  • ENERGIA - Podmioty gospodarcze: Brak danych
  • ENERGIA - Osoby fizyczne: Brak danych
  • GAZ - Podmioty gospodarcze: Brak danych
  • GAZ - Osoby fizyczne: Brak danych
  • WODA - Podmioty gospodarcze: 2,85 PLN/m3 netto
  • WODA - Osoby fizyczne: 2,85 PLN/m3 netto
  • KANALIZACJA - Podmioty gospodarcze: 4,77 PLN/m3 netto
  • KANALIZACJA - Osoby fizyczne: 4,77 PLN/m3 netto

Zobacz na mapie