Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Gmina Gostycyn

Kategoria gminy: gmina wiejska agro

Województwo: kujawsko-pomorskie

Liczba mieszkańców: 5 337

Powrót

Tereny inwestycyjne

 • Obszar gminy: 136 km2
 • Tereny zurbanizowane: 415 ha
 • Tereny rolnicze: 8 197 ha
 • Tereny leśne: 4 148 ha
 • Tereny inwestycyjne w gminie:
  • Gminne tereny inwestycyjne: 17 ha
  • Prywatne/instytucjonalne tereny inwestycyjne: 33 ha
  • Tereny inwestycyjne z aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego 1 ha
  • Tereny inwestycyjne bez aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego – szacunek 6 ha
 • Preferencje inwestycyjne gminy:
  • czysta produkcja
  • sklepy detaliczne
  • nowoczesne rolnictwo
  • obiekty turystyczne
  • infrastruktura okołoturystyczna
  • edukacja
  • usługi zdrowotne
  • centra logistyczne
  • centra badawczo-rozwojowe
  • centra religijne

Zobacz na mapie